Några kunder som givit Kjell Svensson Konsult AB sitt förtroende

Detta är några av våra kunder där Upphandling, Avtalsutveckling, Analys och Organisationsförändring varit nyckelord.