Vad Kjell Svensson Konsult AB kan hjälpa till med…?

Upphandling, avtalsutveckling, analys och organisationsförändring är ledstjärnor för Kjell Svensson Konsult AB och kompetensområden som allt oftare efterfrågas inom lokalvård av privat- och offentlig sektor. Inom dessa kompetensområden kan Kjell Svensson Konsult AB erbjuda sin gedigna erfarenhet av städbranschen i varje projekt för att komma fram till kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade lösningar.De olika tjänsterna kan vara…

• upphandlingsförfaranden(LOU)

• nulägesanalys av er lokalvårdsverksamhet och sätta detta i relation till marknaden

• effektivisering och utveckling av befintlig verksamhet (egen regi)

• utveckling av befintliga avtal mellan beställare och leverantör

• implementering av ledningssystemen ISO 9001 och 14001

• framtagande av arbetsbeskrivning, metoder, maskiner och kemikalier för lokalvård

• strukturerade miljölösningar

Genom att anlita Kjell Svensson Konsult AB kan vi ansvara för hela processen
från behovsanalys, upphandling, uppföljning till utveckling av avtalet.