Om Kjell Svensson Konsult AB

Avtalsutveckling mellan beställare och leverantör i samverkan med mål och kundnytta i fokus är det som kännetecknar Kjell Svensson Konsult AB. Vi är stolta över att kunna uppvisa många projekt med nöjda kunder som gett ökad total effektivitet och minskade kostnader.

Affärsidé
Kjell Svensson Konsult AB skall finna innovativa, opartiska, kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade lösningar inom lokalvård och närliggande stödfunktioner. Företaget skall verka för att kunders och slutanvändares krav tillgodoses samt eftersträva en god lönsamhet och optimal kundtillfredställelse i verksamheten.